mandag 30. august 2010

søndag 22. august 2010

Daglige bekreftelser

Begynn hver dag med å bekrefte for deg selv hvor fint du har det. Hvor fantastisk du er og hvor heldig du er. Bekreft hvem du er og hva du står for. Bekreft hva du vil med dagen! Hver dag ER en gave. Grip dagen!

Målet er å lagre de positive sidene av livet i underbevisstheten.
Hva er vitsen? Jo: Det du tenker på får du mer av. Sånn er verden, men det er to ord underbevisstheten ikke forstår og det er ikke og aldri. Det vil si at vi også får mer av ting vi ikke ønsker oss, eller ting vi ønsker at aldri skal skje!

I en voksen hjerne blir informasjon behandlet og vurdert før den lagres i underbevisstheten. Det er derfor nødvendig å gjenta setningen du vil lagre mange ganger, og det er viktig å fokusere på det du ØNSKER MER AV i livet. Glem det du ikke ønsker. Bare GLEM det. Ikke bruk tid og energi på ting du ikke ønsker.

Overfor barn er det spesielt viktig å ha fokus på dette. Ikke bruk ordene ikke og aldri. Barn lagrer alt de hører rett i underbevisstheten. Informasjonen blir ikke behandlet og vurdert først. -Og ettersom underbevisstheten ikke forstår ikke og aldri kan dette by på utfordringer...

Eksempler:
For eksempel, hvis du forteller et barn: "Ikke lek i veien" så lagres "Lek i veien" i barnets underbevissthet, og barnet vil gjøre motsatt av hva det blir fortalt. Samme med for eksempel "Ikke bli redd nå"... Barnet blir redd.

Jeg valgte bevisst å bruke ikke flere ganger i denne posten. Nå er det opp til deg å fjerne "ikke" og "aldri" fra livet ditt.


Daglige bekreftelser, "daily affirmations" på engelsk, og her er et eksempel jeg fant i bloggen Aspergman.com. Denne jenta har blitt verdensberømt for sine daglige bekreftelser.

Jessicas daily affirmations: